De campagne zet in op selectieve perceptie van weggebruikers. Als mensen actief gaan letten op Hyundai's, raken de auto's (en het merk!) oververtegenwoordigd in het brein.

Comment