We maakten van vis een vanzelf-sprekend alternatief: gedrags-verandering als basis voor
een nieuw A-merk.